Geometric 13

Thirteen Numbers, 13 x 13 Grid

Geo-13-1      Geo-13-2

Geo-13-3      Geo-13-4

Geo-13-5      Geo-13-6

Geo-13-7      Geo-13-8

Geo-13-9      Geo-13-10

Geo-13-11    Geo-13-12

Geo-13-13    Geo-13-14

Sequences, 13 x 13 Grid

Six Color-Coded Groups of 3 Numbers each

Geo-13-SEQ-1      Geo-13-SEQ-2

Geo-13-SEQ-3      Geo-13-SEQ-4

Geo-13-SEQ-5      Geo-13-SEQ-6

Geo-13-SEQ-7      Geo-13-SEQ-8

EVEN & ODD,  13 x 13 Grid

Two Color-Coded Groups  1,3,5,….   2,4,6,…..

Geo-13-EVEN-ODD-1       Geo-13-EVEN-ODD-2

Geo-13-EVEN-ODD-3       Geo-13-EVEN-ODD-4

Geo-13-EVEN-ODD-5       Geo-13-EVEN-ODD-6

Geo-13-EVEN-ODD-7       Geo-13-EVEN-ODD-8

QUINTUPLETS, 13 x 13 Grid

Five Color Groups. Five Cells per Group

Geo-13-QUINTS-1          Geo-13-QUINTS-2

Geo-13-QUINTS-3          Geo-13-QUINTS-4

Geo-13-QUINTS-5          Geo-13-QUINTS-6

Geo-13-QUINTS-7          Geo-13-QUINTS-8

SPRINKLED, 13 x 13 Grid

Thirteen Yellow Cells with Numbers 1 thru 13

Geo-13-1-SPK       Geo-13-2-SPK

Geo-13-3-SPK       Geo-13-4-SPK

Geo-13-5-SPK       Geo-13-6-SPK

Geo-13-7-SPK       Geo-13-8-SPK